Επιτυχόντες 2020-2021

First Certificate (B2)

 • Αναγνωσταρά Χριστίνα (Cambridge)
 • Μεγάλη Αριάδνη Β (Michigan)
 • Χουλιαρά Εβελίνα Β  (Michigan)
 • Κοτσιά Παρασκευή (LRN)

 

Proficiency (C2)

 • Χάλαρης Σπύρος Α (Michigan)
 • Μεκλής Βαγγέλης Β (Michigan)
 • Λιάπη Λυδία Β (Michigan)
 • Τσέτος Ιάσονας Β (Michigan)
 • Κατσαμπή Άννα (Michigan)
 • Κατσιούλης Χρήστος (Michigan)
 • Πετράτος Παύλος (Michigan)
 • Διαμαντάκη Ραφαέλα MERIT (LRN)
 • Λιπάρου Χριστίνα MERIT (LRN)
 • Στασινοπούλου Εβελίνα (LRN)

 

Zertifikat Deutsch (B1)

 • Σταματάκη Όλγα (Lesen,Schreiben,Sprechen)
 • Ψαρρός Γιάννης  (Schreiben,Sprechen)

 

 

Delf (Β1)

 • Κρητικός Δημήτρης (82%)
 • Κρητικός Γιώργος (62,5%)

 

 

 

 

 

 

 

Επιτυχόντες 2019-2020

First Certificate (B2)

 • Χάλαρης Σπύρος Α (Cambridge)
 • Κατσιούλης Κωνσταντίνος Α (Cambridge)
 • Δρακά Λιάννα Β (Cambridge)
 • Κρητικός Γιώργος Β (Cambridge)
 • Γρηγοριάδη Κωνσταντίνα Β (Cambridge)
 • Κρητικός Δημήτρης (Cambridge)
 • Γαλανίδης Γιώργος B (Michigan)
 • Σφετσώρης Παναγιώτης B (Michigan)
 • Μεγάλη Δανάη Β (Michigan)
 • Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα Β (Michigan)
 • Βολανάκη Ιουλία Β (LRN)
 • Κοκκινόπουλος Γιώργος Β (LRN)
 • Βολανάκης Αλέξανδρος (LRN)

 

Proficiency (C2)

 • Σταυρινουδάκης Αλέξανδρος Β (Michigan)
 • Μίγγος Χρήστος Β (Michigan)
 • Δρακάς Βαγγέλης Β (Michigan)
 • Χάλαρης Γιάννης (Michigan)
 • Bogdani Μάριος (Michigan)

 

OSD Deutsch (B2)

 • Σταυρινουδάκης Αλέξανδρος (73%)

 

 

Delf Francais (A2)

 • Αναγνωσταρά Χριστίνα (92%)
 • Δρακά Δήμητρα (75%)

 

 

 

Delf Francais (Β1)

 • Κρητικός Δημήτρης
 • Κρητικός Γιώργος
 • Δρακά Λιάννα

 

 

 

 

Επιτυχόντες 2018-2019

First Certificate (B2)

 • Κατσιούλης Χρήστος  Β (Cambridge)
 • Καραγιάννη Τάνια  (Cambridge)
 • Τσέτος Ιάσονας  (Cambridge)
 • Καραγιάννη Τάνια  Β  (Michigan)
 • Λιάπη Λυδία Β (Michigan)
 • Κατσαμπή Άννα Β (Michigan)
 • Κάββαλου Ολυμπία  (Michigan)
 • Διαμαντάκη Ραφαέλα 91% (ABLE)
 • Στασινοπούλου Εβελίνα  MERIT B (LRN)

 

 

Proficiency (C2)

 • Μίγγου Αθηνά Β (Michigan)
 • Διαμαντάκη Δέσποινα (Michigan)
 • Τριανταφύλλου Ευαγγελία (Michigan)
 • Κατσαμπής Αντώνης (Michigan)
 • Postanciuc Iana  MERIT B (LRN)

 

 Deutsch FIT (A1)

 • Σκούφη Αγγελική  Sehr Gut (A)
 • Ψαρρός Γιάννης    Gut (B)
 • Βολανάκης Αλέξανδρος  Gut  (B)
 • Βολανάκη Ιουλία  Gut (B)

 

 

Zertifikat Deutsch (B1)

 • Διαμαντάκη Δέσποινα (Lesen,Hoeren,Schreiben,Sprechen)
 • Σταυρινουδάκης Αλέξανδρος (Lesen,Schreiben,Sprechen)  
 • Πετράτος Παύλος (Hoeren,Schreiben,Sprechen)  
 • Δρακάς Βαγγέλης (Schreiben,Sprechen)

 

 

Delf Francais (A1)

 • Αναγνωσταρά Χριστίνα  93.5%
 • Δρακά Δήμητρα  90%